Шинэчлэн батлагдсан ГБХТТХ-ийн 10 гол өөрчлөлт
Шинэчлэн батлагдсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 10 гол өөрчлөлт

Файлын тухай

Ангилал: Хууль эрх зүйн орчин
Зохиогч: Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв
Он: 2017
Хуудасны тоо: 4
Нэмэгдсэн огноо: 2020-06-22