Хайр Өвтгөдөггүй - Covid 19 халдвараас сэргийлье

Файлын тухай

Ангилал: Урьдчилан сэргийлэх, Чадавхи бэхжүүлэх
Зохиогч: UNFPA
Он: 2020
Хуудасны тоо: 1
Нэмэгдсэн огноо: 2020-12-01