Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр женджрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлыг хэрхэн хөндөж байна вэ?
Агуулгын судалгааны тайлан

Файлын тухай

Ангилал: Судалгаа, тоон мэдээ мэдээлэл
Зохиогч: Хэвлэлийн хүрээлэн
Он: 2019
Хуудасны тоо: 60
Нэмэгдсэн огноо: 2020-09-18