Хүчихрхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байрны ажилтнууд, хамтарсан багуудын зүгээс covid-19 цар тахлын үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны удирдамж
Хүчихрхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байрны ажилтнууд, хамтарсан багуудын зүгээс covid-19 цар тахлын үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны удирдамж

Файлын тухай

Ангилал: Хохирогч хамгаалал
Зохиогч: НҮБ-ын Хүн амын сан
Он: 2020
Хуудасны тоо: 21
Нэмэгдсэн огноо: 2020-06-22