Нэг цэгийн үйлчилгээний төв/Түр хамгаалах байраар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон олон нийтийн мэдлэг, хандлагыг үнэлэх судалгааны тайлан
Нэг цэгийн үйлчилгээний төв/Түр хамгаалах байраар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон олон нийтийн мэдлэг, хандлагыг үнэлэх судалгааны тайлан

Файлын тухай

Ангилал: Судалгаа, тоон мэдээ мэдээлэл
Зохиогч: Үндэсний статистикийн хороо
Он: 2023
Хуудасны тоо: 76
Нэмэгдсэн огноо: 2023-07-19