Жендэрийн статистикийг бий болгох, ашиглах
Жендэрийн статистикийг бий болгох, ашиглах гарын авлага

Файлын тухай

Ангилал: Урьдчилан сэргийлэх, Чадавхи бэхжүүлэх
Зохиогч: Үндэсний статистикийн хороо
Он: 2023
Хуудасны тоо: 60
Нэмэгдсэн огноо: 2023-07-19