Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Файлын тухай

Ангилал: Хууль эрх зүйн орчин
Зохиогч: Бусад
Он: 2016
Хуудасны тоо: 16
Нэмэгдсэн огноо: 2020-05-18